Bedrijfmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt hulp en begeleiding aan individuele en groepen medewerkers met psychosociale problemen voor zover deze problemen verband houden met en/of van invloed zijn op de werksituatie. De bedrijfsmaatschappelijk werker is gericht op de wisselwerking tussen de individuele medewerker en de arbeidsorganisatie als context. Doel is het persoonlijk functioneren en samenwerken van medewerkers te optimaliseren, verzuim te voorkomen of te bekorten en een bijdrage te leveren aan goede arbeidsomstandigheden. De bedrijfsmaatschappelijk werker signaleert knelpunten in het beleid en adviseert het management.

Waarvoor kan bedrijfsmaatschappelijk worden ingezet?

 • Omgaan met stress en stresspreventie
 • Herstel na overspannenheid of burn-out
 • Begeleiding bij transitie (veranderingsprocessen)
 • Re-integratie na uitval of het voorkomen van uitval
 • Het begeleiden van leidinggevenden en advies aan management
 • Omgaan met verlies en rouw
 • Conflicten met collega’s of leidinggevende
 • Om leren gaan met agressie en het voorkomen daarvan
 • Assertiviteit (opkomen voor jezelf)
 • Vergroten van sociale vaardigheden
 • Vergroten stressbestendigheid

Kerntaken bedrijfsmaatschappelijk werk

1. Hulp- en dienstverlening aan cliëntsystemen.
2. Psychosociale hulpverlening: ondersteuning, begeleiding en behandeling inzake arbeidsgerelateerde problematiek
3. Concrete en informatieve hulpverlening
4. Onderzoek, rapportage en advies
5. Preventie
6. Signalering, advies en beleidsbijdragen
7. Presentaties voor groepen medewerkers / leidinggevenden

 

Online programma

ACTIEF AAN HET WERK MET STRESS - UNIEKE METHODE

In acht toegankelijke en praktische sessies leren overspannen of overbelaste medewerkers om hun klachten om te buigen om weer actief aan het werk te kunnen gaan.

Speciaal hiervoor hebben we een online programma ontwikkeld boordevol:

– Informatie
– Instructie video’s
– Testen
– Opdrachten

Wanneer gewenst kan gebruik gemaakt worden van online begeleiding of coachende gesprekken.

De coaches die werken met deze methode zijn door ons gecertificeerd om op een prettige en directe manier de deelnemers van het programma aanspreken op eigen verantwoordelijkheid om de situatie actief op te pakken. Al met al een “no nonsense” aanpak!

Landelijke provider voor bedrijfsmaatschappelijk werk. Heb je een medewerker die je aan wilt melden dan kun je dit doen via ons aanmeld formulier.

Wil je vaste uren bedrijfsmaatschappelijk werk inzetten? Of ben je bezig met een aanbesteding en heb je in bepaalde regio’s nog bedrijfsmaatschappelijk werkers nodig? Neem dan contact met ons op om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk kan goed gecombineerd worden met ons online programma Actief aan het werk met stress.

TOP