Wij zijn een landelijke provider voor:

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Outplacement & Loopbaanbegeleiding
 • Stress reductie
Bekijkof ga naar: Producten & Diensten

Netwerk:

Powerful Impulse heeft een landelijk netwerk van de specialisten voor:

- Bedrijfsartsen
- Bedrijfsmaatschappelijk werk
- Coaching
- Mediation
- Vertrouwenspersoon
- Trauma opvang

 

Samenwerking?

Bent u op zoek naar een van of meerdere van de genoemde specialisten, dan is Powerful Impulse de partner om mee samen te werken. Powerful Impulse werkt namelijk met zelfstandige specialisten die zich presenteren uit naam van uw organisatie. Powerful Impulse werkt uitsluitend met gekwalificeerde professionals. En neemt de gehele organisatie en facturatie voor zijn rekening. U meldt online een medewerker aan en geeft aan welke dienstverlening u wenst. Wij zorgen ervoor dat er binnen 24 uur contact wordt opgenomen met de medewerker voor het maken van een eerste afspraak en regelen dat de desbetreffende specialist in de buurt wordt ingeschakeld. De professional werkt volgens de door ons overeengekomen stappenplan en methodiek.

Kernwoorden:

- Professioneel
- Snel
- Flexibel
- Betrouwbaar
- No nonsens
- Eigen regie
- Probleem oplossend

Powerful Impulse - Expertise in Stress, Stresspreventie, Outplacement, Bedrijfsmaatschappelijk werk en Trainingen.

 

Producten en Diensten:

Powerful Impulse - Een effectieve aanzet tot een nieuwe stimulans

 

Onze sites en producten:

(Klik op een van de onderstaande afbeeldingen om direct naar de site te gaan, of gebruik bovenstaand menu)

/www.actiefaanhetwerk.nl/

Actief aan het werk

Ondersteund leidinggevenden en managers in het reduceren van psychische klachten op de werkvloer
www.stressvrijaanhetwerk.nl

Stressvrij aan het werk

Ondersteund mensen in het omgaan met stress en stressklachten.
www.diebaanisvoormij.eu

Die baan is voor mij!

Outplacement en loopbaanbegeleiding 2.0
www.mijnlevensplan.nl

Duurzame inzetbaarheid

Effectief werken aan duurzame inzetbaarheid.

Onze diensten:

(Klik op de onderstaande knoppen om direct naar de diensten te gaan, of scrol naar beneden)

"70% van het verzuim heeft een psychische oorzaak"

Bedrijfsmaatschappelijk werk:

De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt hulp en begeleiding aan individuele en groepen medewerkers met psychosociale problemen voor zover deze problemen verband houden met en/of van invloed zijn op de werksituatie. De bedrijfsmaatschappelijk werker is gericht op de wisselwerking tussen de individuele medewerker en de arbeidsorganisatie als context. Doel is het persoonlijk functioneren en samenwerken van medewerkers te optimaliseren, verzuim te voorkomen of te bekorten en een bijdrage te leveren aan goede arbeidsomstandigheden. De bedrijfsmaatschappelijk werker signaleert knelpunten in het beleid en adviseert het management.

Waarvoor kan bedrijfsmaatschappelijk worden ingezet?

 • Omgaan met stress en stresspreventie
 • Herstel na overspannenheid of burn-out
 • Begeleiding bij transitie (veranderingsprocessen)
 • Re-integratie na uitval of het voorkomen van uitval
 • Het begeleiden van leidinggevenden en advies aan management
 • Omgaan met verlies en rouw
 • Conflicten met collega’s of leidinggevende
 • Om leren gaan met agressie en het voorkomen daarvan
 • Assertiviteit (opkomen voor jezelf)
 • Vergroten van sociale vaardigheden
 • Vergroten stressbestendigheid

Kerntaken bedrijfsmaatschappelijk werk

1. Hulp- en dienstverlening aan cliëntsystemen.
2. Psychosociale hulpverlening: ondersteuning, begeleiding en behandeling inzake arbeidsgerelateerde problematiek
3. Concrete en informatieve hulpverlening
4. Onderzoek, rapportage en advies
5. Preventie
6. Signalering, advies en beleidsbijdragen
7. Presentaties voor groepen medewerkers / leidinggevenden

 

Harmen Doornbos

06-42248121

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harmen Doornbos of neem contact met ons op via ons contact formulier onderaan de pagina.

Werkwijze:

Na een intake gesprek volgt er een intake rapportage. Vanuit het intake gesprek wordt er een voorstel gedaan voor of een begeleiding of een doorverwijzing. Na akkoord van de offerte start de begeleiding. Aan het eind volgt de Eindrapportage.

Stress Expertise:

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn gespecialiseerd in het reduceren van stressklachten.

Je bent leidinggevende en wil je aan de slag met stressklachten van je medewerkers?

Bekijk dan: www.actiefaanhetwerk.nl

Voor meer informatie over stress bekijk onze site: www.stressvrijaanhetwerk.nl

Wil je weten hoeveel stress en stressklachten je hebt? doe dan de stresstest: Stresstest

 

Training

Doel van de trainingen is om het persoonlijk functioneren van deelnemers te verbeteren / vergroten.  Training betekent letterlijk oefening. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om binnen de training nieuw gedrag te oefenen door middel van uitdagende en actieve werkvormen. Na een analyse / bespreking van deze werkvormen, kunnen de geleerde vaardigheden worden toegepast op bijvoorbeeld de werkvloer.

Nieuw gedrag

Uitgangspositie hierbij is dat de training zich richt op het aanleren van nieuw gedrag in plaats van het veranderen van bestaand gedrag. Bij verandering zijn mensen vaak nog steeds bezig met dat wat ze niet willen (bijvoorbeeld: ‘ik wil niet bot overkomen’). Dit zorgt vervolgens niet tot de gewenste resultaten. Bij het aanleren van nieuw gedrag, is het van belang je te richten op dat wat je wel wil (‘ik wil luisteren naar anderen’).

Door te richten op nieuw gedrag en dit te oefenen, krijgen de deelnemers de mogelijkheid om te kiezen welk gedrag (het oude of het nieuwe) hen het meeste oplevert en dus het meest effectief is om te gebruiken in hun dagelijkse manier van werken. Het resultaat hiervan is dat deelnemers werken vanuit hun eigen wensen en keuzes, wat als gevolg heeft dat gedragsvernieuwing een blijvend effect heeft en bijdraagt aan een vergroting van de eigen verantwoordelijkheid.

Aansluiting

Door de combinatie van uitdagende en actieve werkvormen, vragen en reflecties, realiseren we een training die aansluit op de behoeften van de deelnemers.

De trainingen zijn gericht op groepen en teams. Powerful Impulse biedt tevens de mogelijkheid voor het afnemen van een training gericht op teambuilding (samenwerken, feedback geven, omgaan met weerstand, overleggen, verwachtingen verhelderen).

Arjen Mol

06-30267899

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Mol of neem contact met ons op via ons contact formulier onderaan de pagina.

Powerful Impulse biedt de volgende trainingen aan:

– Effectief communiceren –

– Effectief Leiderschap –

– Ondernemerschap –

– Personal Power –

– Teambuilding –

– Omgaan met Stress –

– Omgaan met medewerkers die psychische klachten hebben –

Contact 

Powerful Impulse B.V.

Powerful Impulse b.v. heeft twee kantoren:

Kantoor Veeningen

Veeningen 57a
7924 PH Veeningen
06 42248121

Kantoor Hattem:

Scherenenkweg 8
8051 KH Hattem
06 30267899

Info@powerful-impulse.nl
www.powerful-impulse.nl

Powerful Impulse b.v. – Veeningen 57a -7924 PH Veeningen – Rabobank NL89RABO0310937191 – KVK 70900094

[]
1 Step 1
Naam
Telefoonnummer
Bedrijf / organisatie
Vraag of Bericht
0 /
Previous
Next

TOP